Skip til hoved indholdet

Interessen for OpEn stiger fortsat

Oprettet 25 oktober 2023

Den 11. oktober var der ansøgningsfrist til OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje. Puljen blev endnu engang væltet bagover af ansøgninger, selvom der er færre midler til uddeling. Det kalder på en revision af retningslinjerne, udtaler Jeef Bech, sekretariatsleder i CISU.

Oktober-runden er i 2023 en ‘lille’ ansøgningsrunde i OpEn sammenlignet med tidligere ansøgningsrunder. I oktober er der 2 millioner til uddeling, mens der i april 2023 blev uddelt 17,8 millioner.  
 
Men det afholdt ikke interesserede ansøgere i at søge. Til oktober-runden havde puljen modtaget hele 70 ansøgninger til 12.845.000 kroner.  
 
- Det viser et kæmpe engagement, at OpEn har modtaget så mange ansøgninger, selvom vi på forhånd havde kommunikeret bredt ud, at der var markant færre penge i puljen end i de tidligere runder, og vi havde sat en ny begrænsning på én ansøgning per ansøger, siger Jeef Bech, sekretariatsleder i CISU – Civilsamfund i Udvikling og fortsætter:  
 
- Mens vi glæder os over den store interesse, så er det dybt bekymrende, at vi igen forventer, at mange ansøgere ikke kan få en bevilling, selvom bevillingsudvalget vurderer, at deres ansøgning er støtteværdig, siger han.  
 
På grund af det store antal ansøgninger i oktober-runden bliver svarfristen til ansøgerne udvidet, så bevillingssystemet har tid til at lave en grundig behandling af hver enkelt ansøgning. Ansøgere kan derfor forvente svar medio januar 2024.  
 
På længere sigt betyder den store interesse for OpEn, at der vil komme ændringer i retningslinjerne.  
 
- Vi er klar over, at det er dybt utilfredsstillende for ansøgerne, at så mange ender med at lægge et stort arbejde i at skrive ansøgninger til gode oplysnings- og engagementsprojekter med kreative metoder og innovative partnerskaber, som ikke bliver til noget. Derfor laver OpEn-konsortiet nu en revision af retningslinjerne for OpEn, siger Jeef Bech.  
 
- Hovedformålet forbliver det samme, så potentielle ansøgere kan godt arbejde videre med overordnede idéer til projekter, der skaber viden, holdning og handling om global udvikling til neutrale danskere. Men vi anbefaler, at de venter med at skrive ansøgninger til april-runden 2024, til de har set de opdaterede retningslinjer, siger han.  
 
En ny udgave af retningslinjerne for formidlingslegater vil være tilgængelig den 1. december 2023, og reviderede retningslinjer for selve OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje offentliggøres den 1. februar 2024.